Værd at vide

Hvad skal man tænke over når man køber Privat Sygepleje?

Lovpligtig registrering i Styrelsen for Patientsikkerhed

Det firma du køber privat sygepleje hos, skal være registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Firmaet skal være registreret for at du kan være sikker på at firmaet lever op til et sæt regler om kvalitet og dokumentation i plejen, og dermed overholder gængs lovgivning. Spørg ind til om firmaet kan dokumentere at de er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed, eventuelt med en rapport fra et tilsyn. Du kan læse mere om tilsynsordningen og hvad den betyder for din og dine pårørendes sikkerhed  her   

Hvis firmaet ikke ønsker at udlevere oplysningerne, kontakt da selv STP for yderligere information.

Lovpligtig Erhvervsforsikring

Det firma du køber privat hjemmesygepleje hos, skal have en lovpligtig erhvervsforsikring. Den er vigtigt hvis noget går i stykker eller hvis sygeplejersken begår en faglig fejl/forseelse og derved vil få brug for en eventuel erstatning til dig. Bed om at få dokumentation for forsikring. Har firmaet ikke en lovpligtig forsikring, så er sygeplejerskerne ikke dækket og det betyder, at sker der en ulykke eller bliver der begået en fejl i dit hjem, så er det firmaet som skal yde erstatning, og det kan kun de færreste. Husk at være nysgerrig, det kan betale sig i sidste ende.

Muligheder for Tilskud

Rigtig mange har tegnet en sundhedsforsikring gennem deres forsikringsselskab. En sundhedsforsikring giver ofte mulighed for at få dækket 50% af udgifterne i forbindelse med pasning af døende i eget hjem eller ved akut kritisk sygdom.

Sygeforsikring Danmark yder tilskud til egenbetaling på 50% til pleje af terminale borgere i eget hjem hvis den varetages af en autoriseret sygeplejerske. Dog max op til 12.000 kr. Dette gælder for gruppe 1 og 2.

Hvis du har tegnet en sundhedsforsikring så kontakt dit forsikringsselskab om dine muligheder for tilskud.

Læs også mere om tilskud eller kontakt selv Danmark  HER

Læs mere om Firmaet Din Fynske Sygeplejerske HER