Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min behandling af dig som patient indsamler og behandler jeg en række personoplysninger om dig.

Derudover indsamler og behandler jeg oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre mit indhold, opretholde sikkerheden og til at øge værdien af de services jeg kan tilbyde dig.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Din Fynske Sygeplejerske behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Din Fynske Sygeplejerske indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du besøger.

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse samt betalingsoplysninger.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Cookies

Jeg bruger cookies og andre lignende teknologier til at levere mine websites og services.vDette dokument forklarer hvorfor og hvordan jeg  bruger cookies på dinfynskesygeplejerske.dk

Når du besøger mit website, samles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre mit indhold og til at øge værdien af de services jeg kan tilbyde dig. Nedenfor har jeg uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Hvad er en cookie?

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Sessions-cookies slettes automatisk når du lukker din browser, mens blivende cookies lever indtil du eller din browser sletter dem eller de udløber. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Bruger Din Fynske Sygeplejerske cookies?

Ja. Jeg bruger cookies og andre tilsvarende teknologier såsom tracking-pixels og tags. Vi benytter både sessions-cookies og blivende cookies. Når du tilgår vores domæner sætter vi vores egne cookies og derudover benytter jeg mig af tredjeparts-cookies som f.eks. Google Analytics.

Hvordan bruger Din Fynske Sygeplejerskse cookies?

Nogle cookies er bundet til din brugerkonto og bruges til at huske at du er logget ind og registrere dine køb og betalinger. Andre er anonyme og giver mig mulighed for at analysere, hvordan mine brugere benytter sig af mine services – selv hvis de ikke er logget på.

Når du benytter min service indsamler og behandler jeg en række informationer. Det sker f.eks. når du læser en artikel, hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev, registrerer dig som bruger eller bestiller en konsultation. En del af disse informationer bliver indsamlet ved hjælp af cookies.

Jeg indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på.

 

Kategori

Beskrivelse

Autentifikation

Hvis du er logget på Dinfynskesygeplejrske.dk, bruger jeg cookies til at vise dig dine personlige data.

Sikkerhed

Nogle cookies hjælper mig med at opretholde sikkerhed og til at opfange ondsindet aktivitet.

Personalisering

Cookies kan også bruges til at holde styr på dine personlige præferencer, så du f.eks. kan udfylde formularer hurtigere.

Markedsføring

Jeg kan også benytte cookies til at undersøge, hvor godt min markedsføring virker. Eksempelvis kan jeg måle om en bruger der har læst en af mine blog-artikler er mere tilbøjelig til at bestille en konsultation end en der ikke har. Det er typisk til markedsføring at jeg benytter tredjeparts-cookies.

Analyse

Cookies giver mig mulighed for at lære hvordan mine brugere benytter sig af mine services, så jeg kan prioritere mine udviklingsressourcer. Er der f.eks. mange der både benytter dinfynskesygeplejerske.dk fra deres computer og deres mobil?

Hvordan bruges cookies til markedsføring?

Cookies og anden teknologi såsom tracking-pixels og tags hjælper mig med at markedsføre min virksomhed mere effektivt overfor brugere som jeg mener kunne være interesseret i mine services. De hjælper mig også i forbindelse med analyse og rapportering samt til at fortælle mig hvornår du har set vores indhold.

Hvad kan du gøre hvis du ikke vil have cookies sat eller vil fjerne dem?

De fleste browsere giver dig muligheden for at styre, hvordan de sider du besøger må benytte cookies.

Vær opmærksom på at hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

De enkelte browser-leverandører har udgivet vejledninger til hvordan du kan styre cookie-brugen i netop deres browser.

Hvilke tredjeparts-cookies bruger jeg?

DInfynskesygeplejerske.dk benytter cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Sikkerhed

Jeg har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, mistet, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Mine undersøgelser og behandling af dig
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Kommunikation med dig
  • Jeg benytter også dine oplysninger til at sende dig administrative emails og vigtige beskeder om aktivitet på din konto. Du kan ikke afmelde dig disse beskeder.
  • Jeg sender en gang imellem emails om nye funktionaliteter eller andre nyheder. Du kan altid framelde dig disse emails.
  • Overholde mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til min. Konsekvensen af ikke at give personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg i nogle tilfælde ikke kan undersøge eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler jeg personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge Ect. Jeg behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til egen/henvisende læge og i visse tilfælde det modtagende/henvisende sygehus.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Anonym data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på og din geografiske placering m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om på længere oppe. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering. Jeg videregiver og benytter ikke dine helbredsoplysninger med henblik på annoncering eller markedsføring.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til egen/henvisende læge og i nogle tilfælde til modtagende/henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Mine databehandlere er p.t.

one.com

Terapeutbooking.dk

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig via info@dinfynskesygeplejerske.dk

Min adresse er:

Din Fynske Sygeplejerske
Skebyvej 30

5450 Otterup

Tlf: 21 77 54 81

CVR: 37401609

Dette dokument blev sidst opdateret den 24. maj 2018