Aflastning af pårørende

Afløsning og aflastning – et pusterum i hverdagen

At være pårørende til en sygdomsramt kan ofte være både tidskrævende og følelsesmæssigt udfordrende. Hvis man har en ægtefælle eller forælder med Demens, Alzheimers eller som er døende, kan det være svært at få hverdagen til at hænge sammen. Du bor måske langt væk fra dine pårørende, uden mulighed for at komme på besøg så ofte, som du egentlig har lyst til.

Afslag på hospice- eller aflastningsplads?

Eller oplever i ventetid? En privat sygeplejerske kan hjælpe jer med aflastning i forhold til den udfordring, det er at være pårørende til et skrøbeligt eller sygdomsramt familiemedlem. Vi hjælper dig, så du kan få de pusterum som er så nødvendige, når man hjælper med pasning eller pleje af en pårørende.

Mange pårørende, der passer eller hjælper med pleje, er ikke klar over, at der findes mulighed for at blive aflastet. Hvis du passer fx din ægtefælle eller dine forældre, oplever du måske, at det til tider kan være virkelig krævende. Det kan være hårdt – både psykisk og fysisk – at påtage sig sådan en opgave.

Har du brug for et pusterum af og til, hvor du kan foretage dig andre ting, så kan vi hjælpe, så du kan få afløsning eller aflastning i hverdagen.

Hvad hjælper vi med?

Hos os skal vi ikke forbi en visitator for godkendelse; Vi skræddersyr hjælpen præcis efter jeres ønsker og kan ændre på planen fra dag til dag – time til time. Aflastningen kan både være i form af samtaler, gåture, omsorgs- og tryghedsbesøg, vågevagter, kørsel til og fra behandlinger, sociale arrangementer og lign. Eller konkrete sygeplejeopgaver. Vi følger op på behandling, søvn, kost, medicin, indkøb, ja alt hvad der kan være af problemer i dagligdagen. Vores private sygeplejersker skaber sammen med jer, en aflastningsplads i jeres eget hjem.

Hjælp til pårørende

Vi bliver ofte betegnet som “de pårørendes forlængede arm”. Vi kan med kort varsel træde til som tovholder og koordinator mellem de forskellige parter, som kan komme i spil i et sygdomsforløb såsom hospital, hjemmepleje, egen læge, hjemmesygepleje, palliativt team m.m.

Vi kan hjælpe, uanset om du blot har behov for aflastning et par timer om dagen til at få et pusterum eller du har brug for, at vi er der om natten, så du kan få sovet og være frisk til kun at være pårørende om dagen. Vi sender private sygeplejersker til aflastningsforløb i hele region Syddanmark, men har særligt mange klienter i Odense, Fredericia, Middelfart, Kerteminde, Bogense og Otterup.