fbpx

Sygeplejeydelser

Tryghedsbesøg - Sundhedsfaglig besøgsven

Tryghedsbesøg kan være en stor hjælp, når man er i et af livets svære faser.

Måske er du alene uden pårørende og har svært at overskue hverdagen og din sygdomssituation.

Når livet ændrer sig eller relationer forsvinder, kan det for mange være trygt at vide at en sygeplejerske  du kender, kommer forbi med jævne mellemrum og ser hvordan du har det og hjælper dig med dagligdagen. Det kan også være en stor tryghed for pårørende, som bor langt væk, at vide at deres ældre familiemedlemmer bliver tilset af en sundhedsfaglig som har fast gang i hjemmet. 

Vi hjælper med alt indenfor sygepleje, men også med det som du som pårørende ville hjælpe med, hvis du havde tid og mulighed.  Det kunne være at få tømt postkassen, betalt regningerne, kontakten til lægen, tjekke op på- eller hente medicin, indkøb, let rengøring, køre til og fra familiebesøg, gå en tur og hjælpe med at opbygge sociale relationer. Vi har altid tid til en snak og en kop kaffe. Samtidig observere  de små ændringer i sundhedstilstanden, som du eller din pårørende måske ikke selv bemærker og kan derved hurtigt få iværksat hjælp, så eventuel sygdom ikke når at udvikle sig. Man kan sige, at vi fungere som en slags sundhedsfaglig besøgsven eller en sundhedsfaglig pårørende. 

Vi aflægger også besøg ved indlæggelse, hvis du er nyligt udskrevet fra hospitaler og lign.

Vi giver også gerne tryghedsopkald på dage hvor du ikke har tid eller lyst til besøg.

Det vil altid være den samme sygeplejerske du får besøg af.


Aflastning af pårørende

Bor du måske langt væk fra dine pårørende?  Uden mulighed for at komme på besøg så ofte, som du egentlig har lyst til?
Eller er det svært for dig at få besøg passet ind i en travl hverdag? At være pårørende til en sygdomsramt kan ofte være både tidskrævende og følelsesmæssigt udfordrende.

Hjælpen er heldigvis nær

Vi kan hjælpe med aflastning i forhold til den udfordring det er at være pårørende til et skrøbeligt eller sygdomsramt familiemedlem. Aflastningen kan både være i form af samtaler, gåture, omsorgs- og tryghedsbesøg, vågevagter, kørsel til og fra behandlinger eller konkrete sygeplejeopgaver. Vi følger op på behandling, søvn, kost, medicin, indkøb, ja alt hvad der kan være af problemer i dagligdagen. Vi bliver ofte betegnet som "de pårørendes forlængede arm".

Vi kan med kort varsel træde til som tovholder og koordinator mellem de forskellige parter som kan komme i spil i et sygdomsforløb såsom hospital, egen læge, hjemmepleje, palliativt team m.m.


Ledsagerordning/Sundhedsfaglig bisidder

Mange enlige oplever det uoverskueligt og utrygt at tage alene til undersøgelse eller behandling på hospitalet og det kan ofte være svært for de pårørende, at finde tiden til at ledsage i en travl hverdag.

En sundhedsfaglig ledsager kan give dig ro, tryghed og overblik samt aflaste dine pårørende.

Vi tilbyder at ledsage og støtte dig eller dine pårørende til alle former for samtaler og behandling. 

Vi har en høj faglighed og besidder en stor indsigt i sundhedsvæsnet.

Vi hjælpe dig i kommunikationen med sundhedspersonalet, samle trådene og skabe overblik over din situation og dine muligheder.

Vi hjælper dig med at stille alle de spørgsmål, du måske ikke selv kan overskue i din situation.

Det er altid en stor hjælp, at vi er to der lytter, to der stiller spørgsmål og ikke mindst; To der husker svarene. 

Vi ledsager også gerne til sociale arrangementer, på indkøb og lign.

Det vil altid være den samme sygeplejerske der ledsager dig.

Er der behov for det, har vi også mulighed for at bistå dig med transporten til og fra læge eller hospital. Vi tager os ligeledes af kontakten til sundhedsvæsenet efterflg. ved behov tidsbestillinger, prøvesvar og lign.

Hjælp på rejsen

Er du utryg ved at skulle rejse alene i forbindelse med sygdom, kan vi naturligvis også hjælpe. Ligeledes kan vi være behjælpelige hvis du skulle stå en den uheldige situation at du bliver syg i på din rejse og har brug for støtte på hjemturen. Ring og hør mere.

 

 


Fastvagt og vågekone

Overvågning af urolige, syge eller døende i eget hjem.


Sparringspartner

Er du ny-diagnosticeret med f.eks. diabetes, hjertekarsygdomme eller lign., og har du brug for et skub i den rigtige retning? Kender du mulighederne for selv at påvirke din sygdom?

Vi hjælper dig med at få overblik over, hvad du selv kan kan gøre, og hvordan du kan påvirke din sygdom i positiv retning. Det kan være ved hjælp af vægttab, kostomlægning m.m.

Sundhedssparring kan også være relevant med henblik på forebyggelse. Du har måske fået målt for højt kolesteroltal eller blodtryk og er nu i tvivl om hvordan du bedst få nedsat dette. Vi har stor erfaring i at  afhjælpe livsstilssygdomme via forholdsvise simple kostændringer.


Medicin

Er du nervøs for, om du eller dine pårørende får taget den rette medicin på de rette tidspunkter, kan vi tilbyde dosering af din medicin. Vi bistår også gerne med afhentning af medicin på apoteket samt kommunikationen med egen læge omkring receptfornyelser mv.


Værdimålinger

Hjælp til værdimålinger såsom: Blodtryk, puls, temperatur, blodsukker, iltmætning i blodet.
Hjælp til Vægtkontrol, udregning af bmi, fedtprocent.


Sundhedsfaglig rejseledsagelse

Vi tilbyder sundhedsfaglig rejseledsagelse til voksne med behov for sygepleje-assistance i forbindelse med kortere forretningsrejser eller ferie i udlandet. Ring og hør nærmere og få et tilbud.


Palliativ pleje

Kompetent og kærlig pleje til døende i eget hjem.
Er du utryg ved tanken om at stå alene med ansvaret for din f.eks. din ægtefælle eller forældre i den sidste sidste tid? Eller bor du langt væk fra dine pårørende uden mulighed for at få det overblik, der kommer med at have daglig gang i hjemmet?

Vi har stor erfaring indenfor palliativ pleje og kan agere som tovholdere for de forskellige parter, som kan være involveret i forløbet den sidste tid. Vi kan hjælpe uanset om du blot har behov for hjælp et par timer om dagen til at få et pusterum eller du har brug for at vi er der om natten, så du kan få sovet og være frisk til at tage dig at din pårørende om dagen. Ingen forløb er ens og derfor skræddersyr vi vores hjælp efter lige præcis din situation.

Husk at du her kan få op til 12.000 i tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.


Vikarsygeplejerske

Rutineret vikarsygeplejerske i hjemmesygeplejen og psykiatrien siden 2007.