Terminal pleje

Har du en pårørende som er terminal?

Har i svært ved at få en hospiceplads? Er du utryg ved tanken om at stå alene med ansvaret for din f.eks. din ægtefælle eller forældre i den sidste tid, som også kaldes den terminale fase. Eller bor du langt væk fra dine pårørende? Uden mulighed for at få det overblik, der kommer med at have daglig gang i hjemmet?

Hjemmehospice

Hvis du oplever ventetid på en hospiceplads, kan du hos os bestille en privatsygeplejerske til at skabe et hospicelignene miljø i eget hjem og yde terminal pleje i den sidste tid. Vi har stor erfaring indenfor palliation (lindring) og terminal pleje og kan agere som tovholdere for de forskellige parter, såsom hjemmesygepleje, egen læge, hospital og lign. som kan være involveret i forløbet den sidste tid.

Aflastning

Vi kan hjælpe uanset om du blot har behov for aflastning et par timer om dagen til at få et pusterum eller du har brug for at vi er der om natten, så du kan få sovet og være frisk til at tage dig at din pårørende om dagen. Ingen forløb er ens. Derfor skræddersyr vi vores hjælp efter lige præcis din situation. Vi kan skabe en hospice lignende oplevelse i eget hjem. Vi yder terminal pleje i hele region Syddanmark, men har særligt mange forløb på fyn, i byerne Odense, Fredericia, Middelfart, Kerteminde, Bogense og Otterup.

Tilskud

Husk at du kan få op til 12.000 i tilskud fra Sygeforsikringen Danmark eller din sundhedsforsikring ved terminal pleje i eget hjem. Det kunne f.eks. dække 2 hele nattevagter hos jer, eller aflastning et par timer hver dag i et par uger. Mulighederne er mange. Se mere under Priser