Sygeplejeydelser

Omsorgs- og tryghedsbesøg
Ugentlige hjemmebesøg afpasset dit behov kan give både dig og dine pårørende en stor følelse af tryghed. Vi kan hjælpe dig med at sætte struktur på din hverdag, skabe overblik over dine aftaler samt løse nogle af de praktiske opgaver, der måske er blevet svære for dig selv at varetage. F.eks. kontakten med lægen og sygehuset, bestilling af medicin, indkøb eller andet du måtte have brug for hjælp til.
Aflastning af pårørende
Bor du måske langt væk fra dine pårørende? Uden mulighed for at komme på besøg så ofte, som du egentlig har lyst til? Eller er det svært for dig at få besøg passet ind i en travl hverdag? At være pårørende til en sygdomsramt kan ofte være både tidskrævende og følelsesmæssigt udfordrende. Hjælpen er heldigvis nær Vi kan hjælpe med aflastning i forhold til den udfordring det er at være pårørende til et skrøbeligt eller sygdomsramt familiemedlem. Aflastningen kan både være i form af samtaler, gåture, omsorgs- og tryghedsbesøg, vågevagter, kørsel til og fra behandlinger eller konkrete sygeplejeopgaver. Vi følger op på behandling, søvn, kost, medicin, indkøb, ja alt hvad der kan være af problemer i dagligdagen. Vi bliver ofte betegnet som “de pårørendes forlængede arm”. Vi kan med kort varsel træde til som tovholder og koordinator mellem de forskellige parter som kan komme i spil i et sygdomsforløb såsom hospital, egen læge, hjemmepleje, palliativt team m.m.
Ledsager/bisidder ved lægebesøg, undersøgelser eller behandling
Det kan være en skræmmende og overvældende oplevelse at stå over for nyheden om, at man er syg. Efter et opslidende, langstrakt eller kompliceret sygdomsforløb, kan det ydermere være en kamp efterfølgende at skulle orientere sig i det danske sundhedssystem. Der er mange oplysninger som skal huskes og bearbejdes i forbindelse med et behandlingsforløb. Ledsagelse: En sundhedsfaglig ledsager kan give dig ro, tryghed og overblik samt aflaste dine pårørende i en travl hverdag. Vi kan ledsage dig til alle former for samtaler og behandlinger og som professionel sygeplejerske, hjælpe dig i kommunikationen med sundhedspersonale, samle trådene og skabe overblik over din situation og dine muligheder. Er der behov for det, har vi også mulighed for at bistå dig med transporten til og fra læge eller hospital. Vi tager os ligeledes af kontakten til sundhedsvæsenet i forbindelse med tidsbestillinger, prøvesvar m.m.
Fastvagt og vågekone
Overvågning af urolige, syge eller døende i eget hjem.
Sparringspartner
Er du ny-diagnosticeret med f.eks. diabetes, hjertekarsygdomme eller lign., og har du brug for et skub i den rigtige retning? Kender du mulighederne for selv at påvirke din sygdom? Vi hjælper dig med at få overblik over, hvad du selv kan kan gøre, og hvordan du kan påvirke din sygdom i positiv retning. Det kan være ved hjælp af vægttab, kostomlægning m.m. Sundhedssparring kan også være relevant med henblik på forebyggelse. Du har måske fået målt for højt kolesteroltal eller blodtryk og er nu i tvivl om hvordan du bedst få nedsat dette. Vi har stor erfaring i at afhjælpe livsstilssygdomme via forholdsvise simple kostændringer.
Medicin
Er du nervøs for, om du eller dine pårørende får taget den rette medicin på de rette tidspunkter, kan vi tilbyde dosering af din medicin. Vi bistår også gerne med afhentning af medicin på apoteket samt kommunikationen med egen læge omkring receptfornyelser mv.
Værdimålinger
Hjælp til værdimålinger såsom: Blodtryk, puls, temperatur, blodsukker, iltmætning i blodet. Hjælp til Vægtkontrol, udregning af bmi, fedtprocent.
Sundhedsfaglig rejseledsagelse
Vi tilbyder sundhedsfaglig rejseledsagelse til voksne med behov for sygepleje-assistance i forbindelse med kortere forretningsrejser eller ferie i udlandet. Ring og hør nærmere og få et tilbud.
Palliativ pleje
Kompetent og kærlig pleje til døende i eget hjem. Er du utryg ved tanken om at stå alene med ansvaret for din f.eks. din ægtefælle eller forældre i den sidste sidste tid? Eller bor du langt væk fra dine pårørende uden mulighed for at få det overblik, der kommer med at have daglig gang i hjemmet? Vi har stor erfaring indenfor palliativ pleje og kan agere som tovholdere for de forskellige parter, som kan være involveret i forløbet den sidste tid. Vi kan hjælpe uanset om du blot har behov for hjælp et par timer om dagen til at få et pusterum eller du har brug for at vi er der om natten, så du kan få sovet og være frisk til at tage dig at din pårørende om dagen. Ingen forløb er ens og derfor skræddersyr vi vores hjælp efter lige præcis din situation. Husk at du her kan få op til 12.000 i tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.
Vikarsygeplejerske’
Rutineret vikarsygeplejerske i hjemmesygeplejen og psykiatrien siden 2007.

Bestil besøg her