Sygepleje

Privat hjemmesygepleje

Hos Din fynske sygeplejerske har du mulighed for at bestille sygeplejeydelser i dit eget hjem.

Jeg ser på ingen måde mig selv som en konkurrent til den kommunale hjælp, men som et supplement til dig, som ønsker lidt ekstra eller noget andet end det, du har mulighed for at blive visiteret til ved kommunen.

Tryghed, Tid og Fleksibilitet

Nøgleordene i mit arbejde som privat hjemmesygeplejerske er Tryghed, Tid og Fleksibilitet.
Efter mine år i hjemmesygeplejen er det det, jeg oftest har hørt borgerne efterspørge. Derfor besluttede jeg at starte min egen virksomhed, hvor jeg kan give dette fuldt ud, uden at skulle skele til stramme tidsplaner og visitationer.

Savner du friheden der kommer med, at der ikke skal en visitator ind over, hvis du pludselig finder ud af, at du mangler mælk til morgenmaden eller en til at følge dig til lægen? Det kan vi nemlig også finde en løsning på. Lyder det som noget for dig? Så bestil en gratis info-samtale. Det er ganske uforpligtende og kan gøres ved at trykke HER

Ønsker du trygheden ved altid at vide:

—   at det er den samme sygeplejerske, som kommer i dit hjem.

—   hvornår hjælpen kommer, så man ikke venter forgæves.

—   at personen som ankommer har TID. Her er ingen akuttelefoner der ringer.

Du kan læse mere om de forskellige former for sygepleje herunder. Hvis du ikke lige finder det, du mangler, så skriv eller ring til mig. Vi finder altid en løsning!

Palliativ pleje

Kompetent og kærlig pleje til døende i eget hjem.
Er du utryg ved tanken om at stå alene med ansvaret for din f.eks. din ægtefælle eller forældre i den sidste sidste tid? Eller bor du langt væk fra dine pårørende uden mulighed for at få det overblik, der kommer med at have daglig gang i hjemmet?

Jeg har stor erfaring indenfor palliativ pleje og kan agere som tovholder for de forskellige parter, som kan være involveret i forløbet den sidste tid. Jeg aflægger besøg efter aftalt interval og sørger for at holde styr på aftaler, følger op på behandling, søvn, kost, indkøb, ja alt hvad der kan være af problemer i dagligdagen. Jeg bliver ofte betegnet som "de pårørendes forlængede arm".

Aflastning af pårørende

Føler du dig ensom og er utryg ved tanken om ikke at have kontakt med andre i løbet af dagen? Bor du måske langt væk fra dine pårørende uden mulighed for at komme på besøg så ofte, som du egentlig har lyst til? Jeg tilbyder trygheds- og omsorgsbesøg eller tryghedsopkald med de intervaller, som du har behov for. Er du pårørende til person med psykisk sygdom, kan jeg ligeledes tilbyde tilsynsbesøg.

I forbindelse med sygdom, kan det være overvældende at være pårørende med en travl hverdag. Jeg kan med kort varsel, træde til som tovholder og koordinator mellem de forskellige parter, som kan komme i spil i et sygdomsforløb såsom hospital, egen læge, hjemmepleje, palliativt team m.m.  Jeg aflægger besøg efter aftalt interval og sørger for at holde styr på aftaler, følger op på behandling, søvn, kost, indkøb, ja alt hvad der kan være af problemer i dagligdagen. Jeg bliver ofte betegnet som "de pårørendes forlængede arm".

  • Tilsyns-, omsorgs- og tryghedsbesøg.

  • Daglige tryghedsopkald
  • Tovholderfunktionen mellem hjem, hospital, egen læge, hjemmepleje og lign.

Konsultation og sparring via telefon og skype

Ved sparring er ansigt til ansigt altid at foretrække, men der kan være omstændigheder der gør, at du ikke har mulighed for eller lyst til at modtage besøg i dit hjem eller under dit hospitalsophold.

Disse konsultationer er også fordelagtige ved f.eks. daglige motivationssamtaler i forbindelse med vægttab eller livsstilsændringer. Du kan modtage et dagligt opkald, hvor vi sammen gennemgår, hvad dagen skal indeholde for dig.

Har du selv eller en af dine pårørende behov for en sundhedsfaglig vurdering daglig, eller ønsker du bare lidt ekstra tryghed i hverdagen? Book et eller flere daglige tryghedsopkald.

OBS: Der giver 25% rabat på timeprisen ved telefonkonsultationer og daglige tryghedsopkald.

Ved telefonkonsultationer og daglige tryghedsopkald faktureres der pr. 15 min.

Værdimålinger
  • Blodtryk, puls, temperatur, blodsukker, iltmætning i blodet.
  • Vægtkontrol, udregning af bmi, fedtprocent.
Fastvagt og vågekone

Overvågning af urolige, syge eller døende i eget hjem. Ved længerevarende forløb, kontakt mig for vedr. rabat på den normale timepris.

Sparringspartner

Din sparringspartner i sygdom, livskriser og ved livsstilsændringer.

Er du ny-diagnosticeret med f.eks. diabetes, hjertekarsygdomme eller lign., og har du brug for et skub i den rigtige retning? Kender du mulighederne for selv at påvirke din sygdom?

Jeg giver dig overblik over, hvad du selv kan kan gøre, og hvordan du kan påvirke din sygdom i positiv retning. Det kan være ved hjælp af vægttab, kostomlægning m.m.

Sundhedssparring kan også være relevant med henblik på forebyggelse. Du har måske fået målt for højt kolesteroltal eller blodtryk og er nu i tvivl om hvordan du bedst få nedsat dette. Jeg har stor erfaring i at komme afhjælpe disse livsstilssygdomme via forholdsvise simple kostændringer.

Tovholder mellem samarbejdspartnere ved længerevarende eller kronisk sygdom.

Medicin

Er mængden af medicin blevet for uoverskuelig? Jeg hjælper dig eller dine pårørende til at få trygheden og overblikket tilbage. Min hjælp kan f.eks. bestå i:

  • Medicindosering (Hvor du får medicinen delt ud i dagsæsker).
  • Daglig udlevering af medicin.
  • Overvågning af f.eks. antabus eller psykofarmaka indtag.
  • Injektion af f.eks. blodfortyndende Fragmin, insulin, vitaminer, antipsykotisk medicin.
Sundhedsfaglig rejseledsagelse

Jeg tilbyder sundhedsfaglig rejseledsagelse til voksne med behov for sygepleje-assistance i forbindelse med kortere forretningsrejser eller ferie i udlandet. Ring og hør nærmere og få et tilbud.

Ledsager/bisidder ved lægebesøg, undersøgelser eller behandling

Det kan være en skræmmende og overvældende oplevelse at stå over for nyheden om, at man er syg. Der er mange oplysninger, som skal huskes og bearbejdes i forbindelse med et behandlingsforløb.

Jeg bistår som ledsager eller bisidder ved alle former for behandlinger, undersøgelser og lægebesøg både i ind- og udland.

Jeg tilbyder også gennemgang og oversættelse af journaler, så du kan få skabt klarhed og overblik over dit behandlingsforløb.

Vikarsygeplejerske

Rutineret vikarsygeplejerske i hjemmesygeplejen og psykiatrien siden 2007.