fbpx

Sygepleje

Ydelser

Omsorgs- og tryghedsbesøg

Ugentlige hjemmebesøg afpasset dit behov kan give både dig og dine pårørende en stor følelse af tryghed. Jeg kan hjælpe dig med at sætte struktur på din hverdag, skabe overblik over dine aftaler samt løse nogle af de praktiske opgaver, der måske er blevet svære for dig selv at varetage. F.eks. kontakten med lægen og sygehuset, bestilling af medicin, indkøb eller andet du måtte have brug for hjælp til.


Aflastning af pårørende

Bor du måske langt væk fra dine pårørende?  Uden mulighed for at komme på besøg så ofte, som du egentlig har lyst til?
Eller er det svært for dig at få besøg passet ind i en travl hverdag? At være pårørende til en sygdomsramt kan ofte være både tidskrævende og følelsesmæssigt udfordrende.

Hjælpen er heldigvis nær

Jeg kan hjælpe med aflastning i forhold til den udfordring det er at være pårørende til et skrøbeligt eller sygdomsramt familiemedlem. Aflastningen kan både være i form af samtaler, gåture, omsorgs- og tryghedsbesøg, vågevagter, kørsel til og fra behandlinger eller konkrete sygeplejeopgaver. Jeg følger op på behandling, søvn, kost, medicin, indkøb, ja alt hvad der kan være af problemer i dagligdagen. Jeg bliver ofte betegnet som "de pårørendes forlængede arm".

Jeg kan med kort varsel træde til som tovholder og koordinator mellem de forskellige parter som kan komme i spil i et sygdomsforløb såsom hospital, egen læge, hjemmepleje, palliativt team m.m.


Ledsager/bisidder ved lægebesøg, undersøgelser eller behandling

 

Det kan være en skræmmende og overvældende oplevelse at stå over for nyheden om, at man er syg.
Efter et opslidende, langstrakt eller kompliceret sygdomsforløb, kan det ydermere være en kamp efterfølgende at skulle orientere sig i det danske sundhedssystem.
Der er mange oplysninger som skal huskes og bearbejdes i forbindelse med et behandlingsforløb.

Ledsagelse:

En sundhedsfaglig ledsager kan give dig ro, tryghed og overblik samt aflaste dine pårørende i en travl hverdag.
Jeg kan ledsage dig til alle former for samtaler og behandlinger og som professionel sygeplejerske, hjælpe dig i kommunikationen med sundhedspersonale, samle trådene og skabe overblik over din situation og dine muligheder.
Er der behov for det, har jeg også mulighed for at bistå dig med transporten til og fra læge eller hospital. Jeg tager mig ligeledes af kontakten til sundhedsvæsenet i forbindelse med tidsbestillinger, prøvesvar m.m.


Fastvagt og vågekone

Overvågning af urolige, syge eller døende i eget hjem.


Sparringspartner

Er du ny-diagnosticeret med f.eks. diabetes, hjertekarsygdomme eller lign., og har du brug for et skub i den rigtige retning? Kender du mulighederne for selv at påvirke din sygdom?

Jeg giver dig overblik over, hvad du selv kan kan gøre, og hvordan du kan påvirke din sygdom i positiv retning. Det kan være ved hjælp af vægttab, kostomlægning m.m.

Sundhedssparring kan også være relevant med henblik på forebyggelse. Du har måske fået målt for højt kolesteroltal eller blodtryk og er nu i tvivl om hvordan du bedst få nedsat dette. Jeg har erfaring i at  afhjælpe livsstilssygdomme via forholdsvise simple kostændringer.


Medicin

Er du nervøs for, om du eller dine pårørende får taget den rette medicin på de rette tidspunkter, kan jeg tilbyde dosering af din medicin. Jeg bistår også gerne med afhentning af medicin på apoteket samt kommunikationen med egen læge omkring receptfornyelser mv.


Værdimålinger

Hjælp til værdimålinger såsom: Blodtryk, puls, temperatur, blodsukker, iltmætning i blodet.
Hjælp til Vægtkontrol, udregning af bmi, fedtprocent.


Sundhedsfaglig rejseledsagelse

Jeg tilbyder sundhedsfaglig rejseledsagelse til voksne med behov for sygepleje-assistance i forbindelse med kortere forretningsrejser eller ferie i udlandet. Ring og hør nærmere og få et tilbud.


Palliativ pleje

Kompetent og kærlig pleje til døende i eget hjem.
Er du utryg ved tanken om at stå alene med ansvaret for din f.eks. din ægtefælle eller forældre i den sidste sidste tid? Eller bor du langt væk fra dine pårørende uden mulighed for at få det overblik, der kommer med at have daglig gang i hjemmet?

Jeg har stor erfaring indenfor palliativ pleje og kan agere som tovholder for de forskellige parter, som kan være involveret i forløbet den sidste tid.


Vikarsygeplejerske

Rutineret vikarsygeplejerske i hjemmesygeplejen og psykiatrien siden 2007.